Errarre humanum est

06.04.2002 | Majk

Aneb mýlit se je lidské.

Je asi pravda, že o kritiku na našich stránkách není nouze. To se bohužel projevuje i šířícími se pomluvami, že jsme jen časopis zaměřený na kritiku. Proto je asi načase si přiznat, jaké chyby za dobu svého působení udělal SATURN.

Jedná se hlavně o některé špatné, nepřesné, unáhlené či zkreslené informace v některých článcích. Je velice ubohé, když se ze stále více stran doslýcháme o tom, že nás někdo za našimi zády kritizuje a pomlouvá. A proto máte-li něco proti nám, tak nám to otevřeně sdělte - buďto osobně nebo majlem. Naštěstí se nám alespoň daří celkem pravidelně se scházet s panem ředitelem. Ten je k nám naštěstí více-méně vstřícný a otevřený. Je důležité, že po takové schůzce jsme schopni otevřít oči a vidět problémy a fakta i z druhé stránky. Není totiž jednoduché informovat a psát články v našem postavení. Uznávám, že někdy se jedná o celkem ukvapené závěry, možná občas postavené na nedostatku důkazů nebo informací. Bohužel nejsme schopni dopodrobna vidět do interních záležitostí školy. Z toho důvodu si velice ceníme toho, že p. Vévoda je s námi kdykoliv ochoten hovořit i diskutovat o čemkoliv, hlavně o těchto stránkách.

Konkrétně se jedná hlavně o některé pasáže v článku \"Školní (NE)řád\" Je pravda, že už první věta byla poněkud přehnaná. Ztěžovat si na to, že máme jen jediné právo - učit se - je naprostá hloupost, protože gympl je výběrová škola, na kterou se většina z nás přihlásila dobrovolně a vůbec nás tu nikdo nedrží! Krom toho i nepřetržitý přístup na internet, či umožnění mnohých sportovních aktivit je příjemnou výsadou a to jen díky dobré vůli vedení ústavu.
Rozhodně nebudeme zpětně měnit své předchozí články, za kterými jsme si pevně stáli. Musíme si však přiznat, že jsme si přičítali příliš velký podíl na uskutečnění 1. cvičného poplachu po X letech:) Pan ředitel nás seznámil s novou vyhláškou ministerstva školství. Tato akce byla oznámena okr. úřadu už tuším v září 2001. Každopádně se však jednalo o velkou shodu náhod :-o.
Už se nemusíme bát, protože od září 2002 vejde v platnost nový školní řád, na jehož bodech se mohou, díky svým zástupcům ve studentské radě, nemalou měrou podílet i studenti.

Ještě choulostivější věcí byl asi náš hned úvodní článek \"Bez peněz do školy nelez\" kdy jsme se na vlastní kůži přesvědčili, že nemá cenu vhánět do éteru nedostatečně ověřené informace jen na základě počátečního nadšení. Také už dobře víme, že není důležité ve všem vidět jen problémy a snažit se je bezhlavě kritizovat.

Důležitým bodem je však vztah STUDENTSKÁ RADA - SATURN
Zpočátku jsme se drželi hesla, že nemáme s radou nic společného. Nyní však na návrh p. Vévody i člena rady Reného Króla jsme se rozhodli radu plně podporovat. To ovšem neznamená, že jsme jakási odnož rady. Zůstaneme dále nezávislí na Studentské radě i vedení gymnázia. Uvidíme, jak se tato koalice bude nadále vyvíjet. Naše cíle jsou vlastně stejné ... jen úlohu máme každý svou.

Buďme tedy vděčni panu řediteli, že je zatím ochoten nám naslouchat i radit a doufáme, že ho mnozí budou následovat. Všichni věříme, že SATURN bude mít do budoucna vzestupnou tendenci. Vždyť chybami se člověk učí.

Rozhodně však stále platí: Nejsme zaměřeni na kritiku školy či jejího vedení a není v našem zájmu tento ústav a jeho zaměstnance jakkoliv poškodit.