InDoŠ

09.03.2002 | Majk

"Co škola, to internet?", aneb jak to je a bude s dodávkou počítačů do škol.

V pátek 11.ledna zveřejnilo konsorcium AutoCont On Line na www.acol.cz konkrétnější informace o tom, jak a čím budou vybavovány v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělání jednotlivé školy v souvislosti s projektem INDOŠ-INternet DO Škol.

Co se tedy už ví: Školy jsou rozděleny do tří kategorií podle počtu žáků: do 80, do 244 a nad 244 studentů. (Náš ústav tedy spadá do kategorie třetí). Inspirací pro toto rozdělení je údajně metodika Evropské unie (nikde však není uvedeno jaká). Toto dělení mělo všechny školy rozdělit do tří zhruba stejných skupin. Zajímavé však je, že škol s vyšším počtem studentů než 244 je mnohem více než jedna třetina z celkového počtu (ba dokonce necelá polovina :-o). Je nutno pozastavit se nad tím, že v takovémto případě dostane škola, která má jen lehce přes 244 žáků stejné vybavení, jako mamutí školy s 1000 a více studenty!

Nyní konkrétněji: Dodávka pro nejmenší školy (typ A) bude tvořena třemi žákovskými stanicemi a jednou učitelskou-pracovní. U škol středního typu (B) se jedná o šest žákovských počítačů a jeden učitelský a kromě toho již i server. Konečně školy největší (typ C) obdrží deset žákovských stanic, jednu učitelskou a jeden server (v mírně jiných konfiguracích než u typu B).

Co se týče základního softwarového vybavení - nechtěl bych zacházet příliš do detailů, protože to není podstatou tohoto článku - ale bude se bohužel v drtivé většině jednat o produkty firmy Microsoft. Jen okrajově: základem serverů je MS Windows 2000 Server, dále pak SW jako Internet Security and Acceleration server 2000, MS SQL Server 2000, MS Exchange Server, či Symatec Norton antivirus...

Učitelská stanice: Má úlohu plnohodnotného pracoviště. Je vybavené MS Windows 2000, množstvím softwaru (PowerArchiver, Acrobat Reader...) a multimediální encyklopedií - bohužel však v angličtině:(

V hardwarových konfiguracích zde lze vidět integrované zvukové a grafické karty, což u počítačů deklarovaných jako "multimediální" vzbuzuje dosti smíšené pocity. Z toho lze jaksi vyvodit, že půjde o maximálně levné řešení. Jedním velkým plusem je však vybavení všech počítačů 17" monitory! (Snad rozumné kvality.) Jak jsem již řekl: počítače jsou určeny jako multimediální. Z toho důvodu mně také mrzí fakt, že sestavy jsou vybaveny "pouze" mechanikami CD-Rom a ne DVD-Rom:( NIKDE však není uvedeno, zda počítače budou vybaveny jen jednoduchou 2 nebo 3 tlač. myší, nebo optikami s kolečkem pro pohodlnější surfování....o multimediální klávesnici už ani nemluvě. NIKDE se nedozvíte zda v sestavě budou reproduktory, natož mikrofon nebo TV výstup z graf. karty, který by se podle mně rozhodně dal využít v mnoho učebnách k televizní projekci. V čem tedy spočívá deklarovaná multimediálnost? V tom že počítače mají monitory, grafické a zvukové karty:)))

To nejpodstatnější: U žákovských stanic, kterých bude jednoznačně nejvíce, už nezbylo na velký rozmach moc peněz: Intel Celeron 800, paměť redukována na 128 MB, CD-Rom chybí, klávesnice a myš opět nespecifikovány. 17" monitor však naštěstí zůstává:) Prostě nic levnějšího už snad ani nelze sestavit:-o

PŘEKVAPENÍ NA ZÁVĚR: jak sami vidíte INDOŠ má mnohé klady, ovšem i velké zápory (to už si přeberte sami), přesto však, až tohle bude na naší škole... - OMYL nebude! Ačkoliv náš gympl patřil mezi školy, které se staraly a měly o tento projekt zájem, přes veškerou snahu nebude tento projekt v nejbližším termínu na naši škole realizován a ani není známo, zda vůbec někdy bude! Z neznámého důvodu jsou upřednostňovány školy, které žádnou aktivitu k výše zmiňované problematice neprojevily :( Nic bližšího se mi zjistit nepodařilo, ale je naprosto zřejmé, že obrovská kritika tohoto megalomanského projektu je vskutku namístě. Přes veškeré sliby a záruky je nutné se potýkat s takovými problémy, které odporují základním kriteriím vzniknuvšího projektu.

Prostě a jednoduše se všechno točí jen okolo peněz a tak buďme všichni vděčni za to, že u nás ve škole máme alespoň nějaké to vybavení. Poděkujme za 2 učebny a stále se rozrůstající knihovnu.

Článek vznikl za použití informací ze serveru CeskaSkola.cz a z časopisu Computer