Shrnutí činnosti Rady - Život je krutý

25.06.2002 | JohnNy

Dvě hodiny trvalo deváté zasedání Studentské rady. Přineslo určitě spoustu zajímavých zjištění, i když si někteří zúčastnění řeknou, že se stejně ničeho nedosáhlo. Stále se budou tlouct do hlavy a říkat si, jak je na naší škole všechno blbé, a co všechno by šlo udělat jinak, jak se nám každý snaží podrážet nohy.

S postupem času se však dostanou do dalšího stadia, kdy si řeknou "Jó, život je krutý". Jaká cesta tam vede?
První fáze : Vykřikuju, jak je na mě škola krutá, každý mi ubližuje, všechny vás nesnáším.
Druhá fáze : Rozhodl jsem se s tím něco udělat, musí existovat řešení, buď vám to natřu, nebo uděláme kompromis.
Fáze třetí : Možná kompromis existuje, ale snažit se pohnout s některými zaběhanými věcmi je zbytečné.

Prvních osm zasedání Studentské rady (resp. jejího přípravného výboru) bylo něco naprosto hrozného. Když to vezmu kolem a kolem - po gymplu probleskly nějaké ty zprávy o tom, že vznikla jakási Studenstká rada a že je zapotřebí do ní zvolit nějaké zástupce. Třídy nahonem někoho vybraly, tito napoprvé nepřišli, napodruhé už jo, a pak se na to vykašlali. Tedy vznikly nové stanovy. Ty říkají, že z řad všech zástupců bude vybrán výkonný výbor (sedmičlenný) a tento se bude scházet opravdu pravidelně. Jenže již tento výbor byl v současnosti vybrán z nepříliš vhodných zástupců, přičemž při tomto volení nebyli všichni zástupci ani přítomni. Vstupní podmínkou tedy logicky byla častá účast na dosavadních zasedáních. Nové stanovy ale naštěstí také říkají, že noví zástupci se budou volit do 30.9. každého nového školního roku. A to je dobře. Rada potřebuje nové lidi, ne ty, co byli vybráni jen proto, aby si vše odseděli, ale aby opravdu něco k věci dělali, tedy lidi z druhé fáze. Těším se tedy, že už v radě příští školní rok neuvidím některé lidi, a taktéž by se hodil někdo jiný, kdo by Radu vedl. Myslím tím vedení diskuzí. Tichou dohodou byl stanoven René Król, avšak ten radu vymyslel a založil, to s jejím vedením nijak nesouvisí.

Proto tedy dosavadní zasedání nestála vůbec zanic. A teprve při tomto zasedání, kdy byli přítomni ředitel školy i jeho oba zástupci, vyplulo na povrch několik důležitých faktů. Problémy typu chození kouřit ven z areálu školy, vynechávání kulturních akcí, či vypuštění posledních dnů školního roku vyřešit prostě a jednoduše nelze! Máme snad otevřít brány školy a choďte si kdo kam chcete? A pak si stěžujte, že vám někdo ukradne kolo. Jsou zničené sprchy a rozbité záchody? Tohle prostě není schválně. Víme přece dobře, jak na tom škola finančně je. Škola sama na sebe volá kontrolní komise, aby sepsaly vše, co je na našem ústavu ve špatném stavu a tyto spisy se mohly postoupit výše. Zatím marně na sebe upozorňujeme. Jídelna? Ta bohužel nepatří pod školu. Vedoucí jídelny je mi také jako vám krajně nesympatická, ale s tím se zatím nedá nic dělat.

Naprosto potopena byla otázka známkování a písemek. Výsledek : záleží zcela na kantorovi, jakou známku nakonec na vysvědčení uvidíte. Zní to absurdně, ale i zahrnout do známky na konci 2. pololetí známky z 1. pololetí je možno.

Jiná věc je upozornit prostřednictvím Rady na "nevyhovující" chování některých kantorů vůči studentům. Taktéž Rada může vyřešit různé problémy, které vedení prostě vidět nemůže, ale něco s nimi udělat může. Rada má taktéž možnost projednat zcela samostatně vytvořit bod školního řádu, který se bude týkat kolovny. Pravda, moc se toho vymyslet nedá, ale už ta možnost : navrhnout část školního řádu!

Všichni tuhle školu jednou opustíme, někdo dříve a někdo později, a snad se dostaneme na nějakou vysokou školu. A tam už neexistuje ani možnost na nějaké problémy ukazovat.

Někdo se nám tady snaží vyjít vstříc, avšak leckdo ze strany studentů tohle nevidí a možná ani nechce vidět. Daleko raději vidíme problémy tam, kde žádné nejsou. Jsme už prostě takoví. Život je prostě krutý.