Pololetní a celoroční písemky

20.03.2002 | Johnny

Z různých zdrojů se ke studentům dostávají informace o všelijakých změnách v klasifikačním řádů a v podmínkách psaní písemných prací. O co se mi jedná. Budu se snažit vyvarovat všech záporných emocí, které v posledním týdnu silně otřásaly Sextou A, mne nevyjímaje.

Z jednoho nejmenovaného, velmi důvěryhodného zdroje (z řad profesorů) se k nám všem donesla informace, že je nové pravidlo o psaní shrnujících písemných prací. A to takové, že nelze psát čtvrtletní ani pololetní práce z jiných předmětů než je Matematika nebo Český jazyk. Dneska jsme dopsali písemnou práci z Dějepisu, jenž zahrnovala učivo od počátku školního roku až po poslední hodinu. Zcela přirozeně musíme na tohle nějak reagovat. Náš učitel dějepisu - pan p. Raic s naší třídou o tomto mluvit příliš nechce a písemky si dle jeho slov "psal, píše a psát bude tak jak uzná on za vhodné". Nic proti tomuto jeho rozhodnutí nemám, nemám ani nic proti němu osobně, vím, že to je člověk uvážlivý a nějaký rozumný důvod ho k tomuto zajisté rozhodnutí vedl. Mě to bohužel z informací, které se ke mně z vedení školy dostaly není vůbec jasné. Chtěl bych tedy apelovat na Studentskou radu, aby v těchto věcech udělala všem, studentům především, jasno. Možná jsem přehlédl nějakou výjimku, například že pan p. Raic má speciální privilegium psát písemky dle svého gusta.

Nechci se tímto nikoho dotknout, ale v takovýhle věcech by se měl udělat jednou provždy pořádek, spory o písemkách se táhnou už příliš dlouho, a pro studenty je to daleko důležitější věc než Studentskou radou neustále omílaná finanční situace naší školy, počet počítačů, nebo stav kolovny (a to nemluvím o vašem oblíbeném tématu - toaletním papíře). Ve vztazích student - kantor se pak děje leccos špatného a vše pak navenek vypadá, že jeden hází klacky pod nohy druhému a naopak. Nikdo tady přece nechce nikoho poškodit. Vztah student - kantor je jedna z věcí, kterých bychom si měli vážit a nenechat je poničit tak zbytečným způsobem.

"Johnny", VI.A

Předchozí text byl po domluvě s JohNym ochuzen pouze o jeho jméno a email. Pakliže bude chtít, tyto údaje dodatečně doplníme. -- redakce