From: Mailbox [finance&klavír]

21.05.2002 | Gadžo

Doufali jsme, že se do naší schránky thesaturn@seznam.cz dostane více podnětů, nicméně i přesto jsme zjišťovali odpovědi na některé vaše otázky.

Abych předešel chybným interpretacím, upustil jsem od přímých citací.

Dotaz:Jak je na tom škola s financema?
V současné době (1. pololetí 2002) dostává škola na svůj provoz 200 000 Kč/měsíc, přičemž jen výdaje za topení činí 800 000 Kč/rok.
O tom, zda-li dojde k navýšení provozních prostředků se bude rozhodovat 10.-11. června na poradě ředitelů se zastupiteli kraje.


Dotaz:Proč škola nedá 300 Kč na naladění klavíru?
Tato otázka se zakládá na chybném mínění, že klavír není a nikdy nebyl vyladěný. Škola každý rok nechává klavír naladit za 1500.- Kč. Obvykle se tak děje po žádosti p. Studzinského.

Za poskytnutí informací děkuji p. řediteli RnDr. B. Vévodovi.