Školní (ne)řád

15.03.2002 | Majk

Víte dobře, že dle školního řádu máte všichni tucty povinností a snad jen jediné právo a to na vzdělání! Dokonce je i vaši povinností "pilně se učit a osvojovat si vědomosti a návyky! (Takže když seš lempl a máš pár čtyřek, nebo se prostě jen neučíš, tak tím porušuješ školní řád:)-*poznámka redakce)

Rád bych vám teď přiblížil pár nesrovnalostí ve školním řádu: Nejvíce mne při pročítání jak školního, tak i klasifikačního řádu pobavila jedna věc: Ve školním řádu se v bodě 5) odstavci e) píše: "Žáci dodržují pravidla protipožární ochrany." Zajímáve, nemyslíte, nebo snad někdo z vás ví, jak se chovat v případě požáru, či náhlé evakuace školy....? Já tedy ne! Tak z jakého důvodu už není jako kdysi branná výchova na školách, nebo proč nám někdo nevysvětlí, jak "správně prchat" v případě nebezpečí:) a občas nějaký ten falešný poplach? Opravdu mi není zcela jasné, proč je ve školním řádu zachycena taková nesmyslná věc, přesto že je v něm myšleno téměř na všechno, takže jsem měl celkem problém, abych měl vůbec o čem v tomto článku psát:)

Omlouvání absence: Z vlastní zkušenosti mohu říct, že to je dosti choulostivá věc. Pokud to nevíte, tak omluvenku musíte odevzdat třídnímu učiteli nejpozději druhý den po ukončení absence (otázka ovšem je, co se myslí pojmem "ukončení absence" - jestliže jsem nebyl v úterý ve škole a ve středu už ano, jedná se tedy o úterý večer, nebo středu ráno?...no to je celkem jedno), tedy jestli se nemýlím tak do 48 hod. po příchodu o školy. V klasifikačním řádu už o tom však zmíňka není. Naleznete tam pouze: "Nemůže-li se nezletilý žák zůčastnit výuky z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zástupce žáka povinnen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti." Do tří dnů? Ano, je to tak, přestože ve školním řádu stojí "...je povinnen bez zbytečného odkladu prokázat..." Nezdá se vám, že je to velmi zvláštní?! Proč si tyto 2 nás svazující řády vlastně odporují? Tak čemu vlastně věřit?

Přezouvání: Dle mého názoru celkem zbytečná věc (tedy jen v jarních a letních měsících, za suchého počasí). Taky si často říkáte, proč se máme přezouvat, když je 30 stupňů a mám jen letní sandály? Smozřejmě že toto nemůžeme aplikovat v zimě, nebo když prší (to by se nám asi paní uklízečky udřely a brzy bychom mohli na chodbách potkat nějaké ty krysy:), ale opět narážím na to, že tato věc taky ve školním řádu podchycená není....takže teoreticky se ani nemusíte přezouvat nepřecházíte-li do přístavby, protože "...při přechodu do přístavby školy se žáci přezouvají..." (tím ale nikoho k ničemu nenabádám) a jistě jste si také mnozí všimli, že "někteří" naši učitelé se také nikdy nepřezouvají:-o Na to navazuje to, že vlastně školní řád platí pouze pro studenty a ne pro vyučující. Tak proč se jmenuje ŠKOLNÍ? To by se měl přejmenovat na STUDENTSKÝ řád, ne?:)

K tomu se také vztahuje "Škola nezabezpečuje parkování osobních vozidel. Při použití vozidel k cestě do školy jsou žáci povinni využít sítě veřejných parkovišť" Tohle je opravdu zavádějící. Proč si tu učitelé parkovat mohou a studenti, mnohdy dojíždějící z Petrovic či Dětmarovic, nesmí? Jaký je v tom rozdíl? Myslím, že škola apeluje tímhle - "Nemůžeme ručit za případné krádeže či poškození vozidla." Dobrá a proč to opět neplatí u zaměstnanců školy? Myslím, že v tomto by se určitě rozdíly dělat neměly a tak by při nejmenším stačil dodatek "Parkování osobních vozidel v areálu školy na vlastní nebezpečí". Za sebe říkám, že tato věc mně osobně celkem mrzí:(

Tak buďme rádí, že pokud všechno půjde dobře, tak již na jaře budete alespoň moci bezpečně parkovat svá kola v areálu školy.

Tyto řádky rozhodně nejsou zaměřeny proti autoritě školního řádu, či vedení ústavu. Nic z toho nebylo projednáno s vedením školy, takže je možné, že v dohledné době se to vše změní. To je pouze můj osobní názor a snaha poukázat na několik nedostatků.

NEZAPOMEŇTE: MY S VÁMI - VY S NÁMI. Apeluji na všechny studenty: Dokažte že o nás (Saturn) stojíte a že máte zájem spolupracovat. Přece někdo musí sdílet naše názory - alespoň počítadlo přístupů to naznačuje. Nedělejte, že nic kolem se nevidíte a rozhlédněte se kolem sebe. Pomůžeme řešit vaše problémy. Jsme tu od toho!

SÍLA SE NESČÍTÁ - SÍLA SE NÁSOBÍ