Zeměpis pro třeťáky nebude:(

21.05.2002 | Gadžo

Mnoho studentů nynější sext a druháků projevilo zájem o hodiny zeměpisu v příštím roce. Bohužel k naplnění jejich přání nedošlo.

V tvorbě rozvrhu musí vedení školy respektovat učební plán (1990), který pro gymnázia ve 3. ročníku zeměpis jako povinný předmět neuvádí.

I přes tuto skutečnost kantoři mohou vypsat anotaci na seminář ze zeměpisu, či oborů s zeměpisem souvisejících (např. cestovní ruch). To už ovšem záleží na vyučujících samotných - nejsou v tomto směru nikým svazováni ani k čemukoli nuceni. Po té by na základě počtu zájemců a jiných faktorů bylo rozhodnuto, zda-li volitelný (nebo nepovinný) předmět bude zahrnut do výuky.

Letos bohužel tato možnost nebyla uplatněna. Doufejme, že v oktávě (respektive ve čtvrťáku) bude objem a kvalita maturitní zeměpisné látky dostačující.