Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je neděle 8. prosince 2019, svátek má Květoslava, zítra Vratislav.

Jen je mlaťte, ať se bojí – opět

Balů, 9. dubna 2004 | Postřehy

Máme tady další Velikonoce… Neoficiálně \„svátky jara\“ nebo taky \„jediný den v roce, kdy chlapi můžou mlátit ženské.\“

Otázka týdne: \„Zajímá Vás co jsou to Velikonoce?\“
Ne… No jasně, že ne. Mně taky ne, jenže když už jsou jen jednou do roka…


<img src=\„obrazky/Bal_ov­ce.jpg\“ alt=\„skoro velikonoční beránek\“>

Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek života.
Na Velikonoce se křesťané připravují 40 denním obdobím nazývaným \„Postní doba\“, které začíná Popeleční středou. Je to původně čas, kdy lidé toužící přijmout křest zintezivnili svoji přípravu. Ostatní křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svojí víru oživili. Po Velikonocích nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků \„Seslání Ducha svatého\“, kdy se připomíná další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40 dnech setkávali se vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu – dar Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní…

Květná neděle

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: \„Požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým králem Kristem.\“

Zelený čtvrtek

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí.

Velký pátek

Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku, ticha a rozjímání.

Bílá sobota

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření.

Velikonoční neděle

Kristus vstal z mrtvých za svítání \„prvního dne v týdnu\“, neboli \„prvního dne po sobotě\“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému \„lámání chleba\“ a tento den nazvali \„Dnem Páně\“.

Tolik ke křesťanským Velikonocům…
A k těm naším nekřesťanským: Pánové, pořádně je zmlaťte (jen ne do hlavy) a pak se sami slejte, je to beztrestné…

 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.