Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je středa 22. ledna 2020, svátek má Slavomír, zítra Zdeněk.

Jeden černý, dva bílí…

Balů, 3. ledna 2003 | Studentská

6.1. je svátek Tří králů, to ví každý. U nás se nijak neslaví, zato v sousedním Slovensku nebo Polsku mají tento den volno… Proč?

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný sv. tří králů, je svým obsahem téměř stejný, jako svátek Narození Páně (=Vánoce). V obou se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako právě narozené dítě. K tomuto dítěti nejprve přijdou pastýři, kteří vyslyší anděly ohlašující slávu Boží a dobrou vůli a pokoj lidem na Zemi (tohle všichni známe z koled…). Pastýři jdou za tím, kdo je jako oni a taky patří do Izraele. Na stejné místo později dorazí i králové – poutníci, kteří z postavení hvězd vyčtou, že se v Izraeli narodí velký král. Prostí pastýři jsou už zase zpátky u svých stád, když do Betléma vstupují králové Kašpar, Melichar a Balthazar… Přišli pozdě (myslím tím, že propásli narození), a hned je z toho ponaučení: \„Cesta rozumu může vést ke spásnému setkání s Bohem, ale je složitá a dlouhá, protože vede všemi možnými oklikami. Cesta srdce je daleko přímější, ale vyžaduje, aby srdce bylo citlivé a vnímavé\“ Protože králové nebyli věřící, Kristus se tedy zjevuje pohanům a v postavách králů je zosobněno přijetí Ježíše za krále všech…Tento svátek Zjevení bychom z hlediska lidstva měli chápat jako svátek přijetí nebo uznání Krista. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná hold velmožů a králů nově korunovanému králi. V tento den si věřící nechávají na dveře svých domů zaznamenat toto přijetí trojím křížkem a písmeny C, M a B. Tímto znamením se totiž přihlaší k obnovenému království Božímu a vymezují prostor, v němž uprostřed rozlámaného, zlého a hříchem opanovaného světa chtějí žít podle řádu Božího. Jsou to ovšem i znaky žehnání, které mají Ježíšovo království hájit před náporem nepřítele. Tři písmena nejsou začátečními písmeny jmen králů (Kašpar, Melichar, Balthazar). Je to starobylý výmysl. Písmena jsou zkratkou požehnání, které znamená Pán (řecky Kyrios), obydlí (latinsky mansionem), ať žehná (benedicet)… Jak se stalo, že prvou literou je C, není dost jasné. Může to být odsunutím h z písmene ch, může však to být latinský přepis řeckého k. Je to vlastně jedno… Tahle zkratka prostě znamená Pán žehnej tomuto domu.

Postavy králů mají celou řadu významů. Předně znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý, druhý je zralý muž, třetí je stařec. Říká se tím, že Kristus je Pánem každého života od počátku do konce.

Také dary, které králové přinášejí, mají symbolický význam. Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrrha. Tu přináší král s temnou tváří, protože to byla mast používaná při pohřbech.

Takže si tři krále ve škole krásně užijte…
 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.