Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je neděle 8. prosince 2019, svátek má Květoslava, zítra Vratislav.

Od nedostatku financí k přestávkám

Gadžo, 28. ledna 2003 | Studentská

V pátek se k nám studetům začaly z různých zdrojů víceméně chaoticky dostávat informace, že dojde k prodloužení obědové přestávky. Nyní Vám Saturn přináší zvěsti o skutečném stavu věci.

V důsledku slaďování norem s EU byl vydán <a href=\„http:/­/www.volny.cz/hy­gienaprace/Pred­pisy/258–2000.doc\“ title=\„zákon č. 258/ 2000 Sb\“ target=\„_blan­k\“>zákon o zdraví lidu. Ten mimojiné určuje, že kompletní výdej potravy musí být uskutečněn do dvou hodin od uvaření. Pokud není možné zajistit stravování do dvou hodin od přípravy jídla, musí být oběd udržován při stálé teplotě až do okamžiku výdeje. Konvertomat, který by udržoval stálou teplotu jídla, stojí 340 000 korun. Což je částka výrazně přesahující současné finanční možnosti naší školy.

Celá jídelna je vůbec špatně a zastarale vybavená (viz článek \„Převod jídelny\“). V současnés době se pracuje na studii na novou vzduchotechniku. Cena je odhadována na 700 – 800 tisíc korun. Předpisy mimojiné vyžadují zřízení větracího komínu do 3. patra, aby se zabránilo vniknutí výparů do učeben se studenty. Dále je nutné zřídit samostatné oddělení na vytloukání vajec a zpracování masa. Ty budou zřejmě umístěny do podzemí, spolu s odpočinkovou zónou pro pracovnice. V odpočinkové zóně musí být i sprcha a WC. Taky musí být zřízeny bezdotekové baterie, chybí myčka… čímž se cena za rekonstrukce a úpravy vyšplhá až nad 1 milion korun.

Krajský úřad nedostal účelové dotace – celkem má na provoz škol, nemocnic a ostatních zařízení jen 118 milionů korun. Naše šance, že z tohoto koláče utrhneme potřebný kus žvance jsou tedy velmi nízké.

Na základě zákona o sdílení daní měl kraj dostávat peníze z daní vybraných přímo na jeho území. Platnost tohoto zákona ale byla odsunuta, takže teď kraj peníze ještě nedostává a ministerstvo školství je už nevydává. Když si na městu uvědomili výši potřebných investicí do naší jídelny, tak dali dvě možnosti: zrušit nebo převést na gymnázium. Po té naše škola 1. 1. 2003 převzala jídelnu i se všemi jejími problémy a potížemi. Nyní hrozí reálná možnost uzavření jídelny.

Přestávky


Zpátky k přestávkám. Protože konvertomat je finančně nedostupný, musí dojít k avizovaným změnám. V opačném případě by stravování nevyhovovalo předpisům, a tudíž by nejspíš muselo být zcela zrušeno.

Nyní existují dvě hlavní alternativy: Buď bude obědová přestávka jednoduše prodloužena na 60 minut, během nichž se všichni strávníci nají, nebo dojde k diferenciaci přestávek pro vyšší a nižší gympl, kdy se nejdřív nají \„ti malí\“, zatímco \„těm velkým\“ bude probíhat vyučování, a pak se to prohodí. Jednou bude zvonit na přestávnku pro jedny, pak zas pro druhé. Tyto dvě verze byly předány učitelskému sboru, aby je mohl do středy připomínkovat (otázka např. dozorů apod.). Studentská rada se také pokusila do této záležitosti vložit ve smyslu blokace první možnosti, v jejímž důsledku by došlo k drastickému prodloužení celkové doby strávené ve škole. Bohužel nám studentům bylo dáno jen poselství, že v této věci nemůžeme nic udělat, až teprve při realizaci budeme moci poukázat na možné chyby systému, který bude zprovozněn 1. února.

Nová stravovací vedoucí


Jednou z \„populárních\“ a v kuloárech školy často diskutovaných osob je již dlouhá léta naše \„milá a příjemná\“ stravovací vedoucí. Ta se nyní dožila důchodového věku a na její místo bylo vypsáno výběrové řízení, do nějž se přihlásilo 10 zájmeců. K pohovoru se jich dostavilo 6, a z této šestice komise (v níž byli zastoupeni i odborníci přes stravování, např. p. Rybková z krajské stravovací komise) nakonec vyšla vítězně p. Podlesná. Věřme, že bude mít pro svou funkci odpovídající komunikační schopnosti, a že nedojde k snížení úrovně stravování.

Rozpočet školy na rok 2003


Rozpočet je zatím jen předběžný, kryjící nejnutnější finančí náklady do doby, než bude přijata definitivní verze. Nicméně předpokládá se, že bude na úrovni loňského, přičemž financování jídelny je stále nejasné.

Mezi letošní priority patří zajištění stravování ve školní jídelně, rekonstrukce vstupních dveří, které se již pomalu začínají rozpadat, s tím související výjezd pro zdravotně postižené do přízemí (podle platných předpisů by celá budova školy měla být bezbarierová – stavba výtahu je odložena kvůli nereálné ceně 2 miliony).

Nové předpisy také vyžadují provedení energetického auditu, tedy komplexní zjištění energetické situace objektu co se týče příkonu a ztrát energií. Toto bude stát dalších 100 – 150 000 korun, které škola samozřejmě nemá. A až zjistíme problémy, tak stejně v horizontu blízké budoucnosti nebudeme mít finance potřebné k případnému zateplení… Tato situace se netýká jen naší školy. Zástupci lidu v parlamentu to všechno dobře vědí, a tak když p. Bartoš (ODS) přišel s návrhem o odsunutí zákona, proběhlo hlasování. Ale protože modrý pták je v opozici a česká politická kultura je …řekněme podivná, k odsunutí začátku platnosti zákona se nakonec nezvedl dostatečný počet rukou. Malou naději skýtá ministerstvo životního prostředí, které by nám čistě teoreticky mohlo zaplatit energetický audit v rámci ochrany životního prostředí, ale protože Praha je daleko, jsou i zde minimální šance.

Opravdu akutní je stav záchodů v přístavbě. Jejich rekonstrukce proběhne v (z finančního hlediska) nejbližší možné době.

Letos ještě dojde k zastínění učeben na jihu budovy. Ještě není rozhodnuto, bude-li to provedeno závěsy či žaluziemi.Za poskytnutí informací děkuji p. RNDr. B. Vévodovi.Co si o tom myslíš? Napiš svůj názor do diskuse!
 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.