Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je středa 19. června 2024, svátek má Leoš, zítra Květa.

Novinky ze školské rady

Raziel, 28. listopadu 2008 | Studentská

Co nového na našem ústavu?

Studentské řady nás všech zastupuje bojácný lev, rvoucí se za naše zájmy, muž na pravém místě, Jiří Král. Jeho postřehy o schůzi, proběhnuvší ve čtvrtek 20. listopadu, se pokusím přiblížit.
První věcí bylo „schvalování“ nového předsedy, kterým se stal Mgr. A. Pieczonka, a vystřídal tak zástupce ředitele Mgr. M. Kučeru. Poté bylo oznámeno, že přibyl nový post Poradce školního vzdělávacího programu, který obsadil Mgr. M. Duda. O smyslu této funkce, či o náplni práce se mi však nedostalo podrobností.
Poté již přišel na řadu Školní řád a jeho úpravy.
Řešilo se přezouvání. Například problém přesunu z přístavby do třetího patra budovy za pětiminutovou přestávku… Konečné znění nakonec nenařizuje striktní přezouvání, avšak nesmíte poškozovat či špinit podlahu školy, což by mě zajímalo, jak se toto bude hlídat.

Změnou, která bude zřejmě nejvíce zajímat plnoleté studenty, je přepracování bodu a opouštění školy v době výuky. Od letošního září platilo, že žáci mladší osmnácti let, nemohou opouštět v době vyučování bezdůvodně školu. Tudíž žáci starší mohli a také to dělali. Avšak od 1. prosince tohoto roku jim ‚velkopřestávkové výlety‘ končí. Tedy alespoň oficiálně. Studenti bez rozdílu věku nemohou bez důvodu opouštět školní areál.
Podíváme-li se na tuto věc z pohledu vedení, jde o krok, který je krokem dobrým. Studenti již nebudou moci chodit pokuřovat a tudíž nebudou v ohrožení např. motorovými vozidly či nebudou moci znečistit prostory ústavu svým nedbalým přezutím. Z pohledu nás, žáků, jde o omezení, které nám není příliš po chuti. Zvláště pak výše zmíněným kuřákům… Ti však mohou poukázat na fakt, že i někteří jedinci z řad učitelů si dopřejí ‚velkopřestávkovou kuřpauzu‘ asi dva metry od příjezdové brány našeho gymnázia. Vyvstává zde otázka, proč by právně způsobilý, plnoletý student, který již nese velkou dávku zodpovědnosti za své činy, nemohl dělat to stejné?!
Ať se postavíte za jakýkoliv názor, nebo si uděláte svůj vlastní, osobně si myslím, že úplné vymýcení tohoto ‚problému‘ se konat nebude. Možná snad případné hlídání a následné postihy by mohli odradit od těchto výletů…

Následovalo projednání povinností třídní služby a přidání článku o pobytech na školních akcích. O tom, jak budete před akcí poučeni a budete to dodržovat atd. Avšak část, kdy škola může znemožnit žákovi účast na větší akci v případě, jestliže v předchozích 14měsících porušil závažněji školní řád – např. konzumací alkoholu a návykových látek na školní akci či ve škole – je zajímavější. Pokud se tedy prohřešíte třeba na nějakém výletě, může to být váš poslední výlet na rok a kousek. A to už stojí za zvážení…

Posledním bodem zasedání byla přístavba… Přesněji, její demolice…
Projednával se projekt, dle kterého měla na místě dnešní, námi tolik milované „chaloupky roubenky,“ vyrůst nová tělocvična. Tato vize za cca. 60 miliónů korun byla zamínuta, hlavně kvůli rozpočtu.
Mne však zajímalo, kam by se poděli studenti, kteří zde sídlí (učitelé samozřejmě také). I byl jsem obeznámen s řešením menšího počtu přijímaných či s možností odpoledního vyučování…

Toliko z listopadového zasedání školské rady. Další proběhne v březnu příštího roku.
*Děkuji ještě jednou Jurovi za poskytnuté informace…

 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.