Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je středa 22. ledna 2020, svátek má Slavomír, zítra Zdeněk.

SSM: Třináctero

Sisi, 21. října 2002 | Studentská
Z časopisu: STUDENT – Galačíslo

Autor i datum bohužel není uveden.


Opouštíme tuto výchovnou instituci se smutkem na duši a lkajíce. Naše myšlenky jsou zahaleny tmavým závojem zármutku nad ztrátou mnohého, co nám bylo drahé. Jsme však optimisté. Přes veškeré chmury věříme, že nové generace studentů, kterým jsme my vybojovali a silou vlastních svalů vybudovali podmínky pro další zdárný růst a vývoj, budou pokračovat v námi načrtnuté dráze. Jelikož se však čas řítí kosmickou rychlostí a my zjišťujeme, že řadu užitečných poznatků nabytých za svého čtyřletého pobytu na této škole, jsme dosud mladším generacím nepředali, činíme tak nyní, písemně a tedy v trvalejší formě. Milí následníci, naostřete si zrak, vypusťte ze svých mozků všechny hlouposti a nepodstatné věci a přichystejte si mozkové závity k příjmu moudrosti nashromážděné mnoha generacemi svých předchůdců:


1. Již v prvních vteřinách na této škole si vybojujte místo v lavicích na slunci – tedy v některých z lavic přímo u tabule podle hesla: „Pod sluncem (či jiným zdrojem energie) největší tma.\„


2. V návaznosti na bod č.1 nedopusťte za žádnou cenu, aby místa v prvních lavicích urvali spolužáci sobečtí a navíc inteligenčně méně vyvinutí. Vyhnete se tím trapným chvílím, kdy vy u tabule mlčíte jako pařez a váš spolužák v první lavici – pouhých 20 cm od vaší tvrdě zkoušené duše – mlčí rovněž jako pařez a svačí.


3. Od počátku se snažte pečlivě odpozorovat zvyky a náturu jednotlivých vyučujících a bystře získaných poznatků využijte v praxi. Například: Je-li váš profesor vášnivý kuřák, překonejte případné potíže s milou vůní této drogy, nejste-li rovněž jejími vyznavači a nenápadně si občas někdo zapomeňte 2–3 krabičky tvrdých Spart na katedře. Jistě se to kladně odrazí v klasifikaci.


4. Všichni vyučující jsou tvorové esteticky založení. Nedrážděte je proto neustálým posilováním svých svalů žvýkacích a nenucenými přehozy žvýkací gumy z levé strany dutiny ústní na pravou během rozhovoru, kdy jste většinou v roli odpovídajících. Bubliny vypouštěné virtuózně mezi řečí už nedoporučujeme vůbec. Kromě nebezpečí slepení vlasů (vašich) je zde i nebezpečí exploze (profesorovy).


5. Většina vyučujících je silně alergická na žoviální konverzaci v průběhu výkladu. Je jistě zajímavější sdělovat sousedovi technické parametry dívky, s níž jste včera byli v kině a obšírně vylíčit její klady, než poslouchat výklad třeba o chemických vlastnostech kyslíku. Avšak vyučující je přesvědčen o naprostém vítězství kyslíku nad dívčinou a proto mu tuto iluzi neberte – mohl by se bránit.


6. Nyní pro dívčiny: V odívání nešetřete látkou a v úpravě zevnějšku se držte současného trendu úsporných opatření a šetřte barvami.


7. A pro chlapce: Nepropadejte sebeklamu, že neoholené, 14 dní záměrně pěstované „strniště\“ (sestávající ze 14 bodlin ve dvou řadách) vám přidá na eleganci. Naopak!


8. V období písemek se nesnažte nasoukat do svých nebohých lebek všechno učivo vám zadané. Koneckonců, berte v úvahu, že v poměru k vesmíru je vaše hlava nepatrná a její rozměry (možná, že nejen ty) omezené. Vypracujte si proto osvědčené druhy pomůcek. Pozor! Jsou i tací, a známe je konkrétně, kteří mívali taháky formátu A4 (21×30 cm) !!Nedoporučujeme!! Výstřednost je v tomto odvětví příliš riskantní. Podmínka: Dotyčný byl objeven, měl však štěstí – profesor byl tak šokován, že smíchy ztratil pomstychtivé choutky.


9. Zásadně nepodporujte přílišnou žravost svých spolužáků, neboť pak by se vám snadno stávalo, že namísto chleba s domácím uzeným vám zbudou oči pro pláč a zuby na skřípání (vzteky).


10. Vždy a za všech okolností hýčkejte tvory, kteří v době rozvinutého systému taháku a napovídání, se vyskytují velmi zřídka, tedy lidi, nadané schopnosti stěsnat do prostoru mozkovny kvantum informací, které vy sami skladujete ve štosu papírů a učebnic.


11. Nepodporujte ve svém třídním kolektivu žádnou  – byť zdánlivě nevinnou – formu parazitismu. Z původně neškodného parazita se nakonec vyklube parazit, který vám bude pít krev, ničit sešity a navíc se bude nestydatě prohlašovat za nejlepšího člena vašeho kolektivu.


12. Braňte se ze všech sil, budou-li vás chtít „označkovat\" za nejlepší třídu. Vězte, že toto označení nese sice některá plus, nicméně při sebemenším škobrtnutí budete nemilosrdně zatraceni a zjistí-li se, že zdaleka nejste tím, zač jste byli považováni, stanete se obětí nemilosrdného pronásledování.


13. A nakonec nejlepší radu: Učte se děti, až se na vás bude culit maturita, zjistíte, že jste měli brát školu aspoň trochu vážně.


Místo závěru: Budete-li se řídit našimi radami, dostanete se bez úhony k maturitě. Nebudete-li se jimi řídit, maturita vás stejně nemine.

 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.