Saturn

Studentský zpravodajský web

Dnes je neděle 8. prosince 2019, svátek má Květoslava, zítra Vratislav.

Trest smrti – 1. část

Gellar, 17. dubna 2004 | Postřehy

Ve více než polovině zemí světa, včetně většiny evropských států, je trest smrti zakázán. Průzkumy veřejného mínění však jasně ukazují, že občané jsou jiného názoru. Podle nejnovějších údajů z Velké Británie požadují obnovení trestu smrti 72% občanů. Podobná situace je ve Francii i dalších zemích. Britští zákonodárci, ovšem jakékoliv pokusy o obnovení trestu smrti, který byl zrušen v roce 1965, odmítají.

O trestu smrti se začalo seriózně diskutovat koncem osmnáctého století. Pro řadu lidí je to především morální problém. Má společnost právo vzít někomu život?

Statistika

V roce 2001 bylo popraveno nejméně 3048 lidí! 1781 v Číně, 139 v Íránu, 79 v Saúdské Arábii a 66 v USA. Tyto země tvoří 90% všech známých poprav v roce 2001.

V roce 2000 bylo všech známých poprav v Číně, Íránu, Saúdské Arábii a USA provedeno kolem 88%. Z toho v Číně bylo popraveno nejméně 1000 lidí, v Saúdské Arábii 123 lidí, v USA 85 a nejméně 75 lidí v Íránu – pravděpodobně jich ale bylo více, výše uvedená čísla jsou velmi zaokrouhlená a zkreslená.

Od roku 1976 bylo v USA popraveno 906 lidí. Počty popravených (v USA) v minulých letech jsou následující: r. 1994 – 31, r. 1995 – 56, r. 1996 – 46, r. 1997 – 74, r. 1998 – 68, r. 1999 – 98, r. 2000 – 85, r. 2001 – 66, r. 2002 – 71, r. 2003 – 65, r. 2004 – 21. Nejvíce popravených bylo ve státě Texas – 321 lidí od roku 1977. Popravy výrazně podpořil také George W. Bush, který od roku 1995, nechal popravit 154 lidí! George Bush junior udělil milost jen v jediném případě. Dnes čeká v USA na popravu 3504 lidí.

Problémy trestu smrti

Právnička P. M. Montonyeová: \„Prokurátoři jsou zkušení profesionálové a umějí hrát na lidské city. Tváří v tvář úděsným dokumentům z místa zločinu mají poroty tendenci jednat emocionálně a nenechat zlo nepotrestáno.\“ To svádí ke zjednodušeným závěrům. \„Porotci si navíc myslí, že když vynesou chybný verdikt, nějaká vyšší instance to za ně napraví. Nechápou, že když jednou řeknou vinen, musí se Země zastavit a peklo zmrznout, aby byl dokázán opak.\“

Mladiství

Mladí lidé by podle zákona neměli být trestáni smrtí. Tato domněnka vychází z poznatků, že mladiství nejsou dostatečně zralí a plně odpovědní a je zde tedy veliká pravděpodobnost nápravy. Minimální věk byl stanoven na 18 let v době spáchání zločinu. Z roku 2001 jsou záznamy poprav mladistvých jen z Íránu, Pákistánu a USA.

Justiční omyly

Tyto omyly sice vždy byly a budou, ale v případech odsouzení k trestu smrti jsou neodvolatelné. Např. v USA bylo popraveno od roku 1900 asi 23 nevinných lidí!!! Toto číslo přitom zahrnuje jen případy, kdy byl skutečný vrah odhalen. Od roku 1973 bylo v USA propuštěno a osvobozeno 112 nevinných lidí. Průměrně strávili v celách smrti 9,02 roků a tato ztracená léta už jim justiční orgány nikdy nevrátí.

Diskriminace

Trest smrti je většinou ukládán lidem chudým, mentálně nemocným a rasovým, náboženským a etnickým menšinám. Tito lidé mají v soudním systému menší možnosti díky nedostatku znalostí, důvěry nebo financí. V USA bylo popraveno 183 černochů za vraždu bělocha a 12 lidí bílé pleti za vraždu černocha.

Trest smrti u nás

Historický přehled:

Raný a rozvinutý feudalismus Trest smrti byl hojně využíván. Trest smrti často nesl symbolické prvky pomsty na pachateli (např. upálení za žhářství). Způsoby popravy: oběšení (krádež), stětí (vražda), upálení zaživa (čarodejnictví, žhářství), zahrabání zaživa (čarodějnictví ženy) s případným probodnutím srdce zahroceným kůlem (za usmrcení novorozeněte), lámání kolem (násilné smilstvo), vláčení ulicemi a lámání kolem (úkladná vražda), rozčtvrcení, utopení.

1787 (Všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně) Podle tohoto poměrně převratného zákoníku byl trest smrti zrušen, jen v případě výjimečného stavu bylo možné zastřelení.

1795 Zaveden trest smrti pro velezradu nebo pro pokus o ni.

1796 (Zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích) Opět zaveden trest smrti, jen oběšení.

1852 (Trestní zákon o zločinech, přečinech a přestupcích) Trest smrti zachován; jen za poměrně malý počet trestných činů.

1918 (vznik Československa) Trestní právo převzato od Rakouska-Uherska. V letech 1918 až 1933 bylo popraveno 9 lidí.

1920 (Zatímní návrh obecné části trestního zákona, Československo) Trest smrti jen při stanném právu nebo u doživotně odsouzeného, který opětovně spáchal trestný čin, pro nějž byl odsouzen.

1934 (Československo) Trest smrti byl zachován, využívaly se ale spíše jiné tresty: těžší tresty žaláře a doživotí.

1939 – 1945 (protektorát Čechy a Morava) Trest smrti často využíván.

1946 až 1948 (Československo) Jen oběšení, ve výjimečném stavu zastřelení.

1949 – 1989 (Československo) Trest smrti nemohl být uložen těhotné ženě a mladistvému a byl ukládán pouze v případě, že již nebyla naděje, že by uvěznění do 15 let přineslo nápravu.Počty popravených: vražda – 192, velezrada – 83, souběh velezrady a vyzvědačství – 90, souběh velezrady a vraždy – 57, ostatní trestné činy – 9.

1956 (Československo) Nový trestní zákon vedl k zmírnění v uplatňování trestního práva. Po roce 1956 nebyl už uložen žádný trest smrti za politické delikty. 1978 (petice proti trestu smrti, Československo)

V roce 1978 podepsalo 350 lidí petici žádající zrušení trestu smrti. Petice byla zaslána Federálnímu shromáždění ČSSR.

1990 (Československo) Podle této trestní novely je trest smrti zrušen.

1991 (Listina základních práv a svobod, ČR) Trest smrti je ústavně zrušen. Poslední poprava v Čechách byla vykonána 2. února 1989.

1993 (rozpad ČSFR) Po roce 1993 nemá Česká republika ani Slovensko trest smrti.

K 1. části Trestu smrti byly vypůjčeny informace z těchto stránek, pokud vás tedy tento článek zaujal, na výše uvedených stránkách naleznete více informací.

 

nahoru | permalink

Hledání

Stručně

  • Saturn odešel na zasloužený odpočinek. Vzpomínejte na něj tak, jak vám zůstal v paměti.
    Nezapomeneme!
 

Původní engine: Jan Raszyk; Webmaster: Michal Wiglasz;

© 2002 — 2009: Všechna práva vyhrazena, šíření veškerého obsahu bez souhlasu redakce zakázáno.